• تعداد واحد: 2 واحد عملی

  هدف کلی درس: کسب مهارت در استفاده از نرم افزارهای Powerpoint , Excel , Word در محیط سیستم عامل ویندوز.

  رئوس مطالب:

  پنجره ها ، منوها و نوار وظیفه در ویندوز.

  امکانات مختلف سیستم عامل ویندوز.

  تهیه متن الکترونیک ، واژه پردازی و مرتب سازی رفرانسهای مربوطه با استفاده از نرم افزار Word.

  استفاده از امکانات مختلف نرم افزار Wird.

  کاربرد نرم افزار Excel برای تهیه یک بانک اطلاعات ، انجام محاسبات آماری و پردازشهای مختلف و آماده سازی نمودارهای مناسب.

  کاربرد نرم افزار Powerpoint برای تهیه نمایش الکترونیک از محتوای آموزشی یک درس.

 • تعداد واحد: 2 واحد نظری

  هدف کلی: آشنائی دانشجویان با اصول کلی سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر و سیستم عامل بطوریکه دانش آموختگان بتوانند از کامپیوتر در دستگاههای آزمایشگاهی ، جستجوی منابع اطلاعاتی و تحقیقات علمی استفاده نمایند.

  رئویس مطالب:

  تاریخچه و سیر تحول سیستم عامل و مزایای سیستم عامل Windows نسبت به Dos.

  اعریف مفاهیم اساسی Windows شامل : فایل ، فولدر، پنجره، آیکن ، منو و Desktop.

  آیکنهای مهم Desktop و گزینه های مهم منوی Start.

  قسمتهای مهم پنجره ها و آشنائی با تنظیمات آنها.

  آشنائی با قابلیتها و امکانات موجود در Windows شامل Word pad , Notepad.

  Defragment , Scandisk , Cleanup , Maintenance و نحوه اجرای آنها.

  نصب و برداشتن برنامه های کاربردی در Windows ، اتصال به اینترنت و استفاده از Mailbox.

  آشنائی با مفاهیم سلول ، آدرس مطلق و نسبی ترکینی ، کاربرگ ، کارپوشه ، سرردیف و سرستون در Excel.

  رسم نمودارهای آماری با Excel.

  استفاده از فرمول نویسی و توابع ساده موجود در Excel  جهت انجام محاسبات.

 • تعداد واحد 2 (1 واحد نظری - 1 واحد عملی)

  هدف کلی: آشنائی دانشجویان با مفاهیم علم رایانه ، و فناوریهای نوین اطلاعات

  رئوس مطالب: (17 ساعت نظری و 34 ساعت عملی)

  آشنائی با اجزای یک سیستم رایانه - معرفی سیستمهای عامل گرافیکی و بیان مقایسه ای توانائی های آنها - آشنائی با اینترنت IT , ICT و روشهای جستجوی موثر و پیشرفته در اینترنت - آشنائی کامل با نرم افزارهای مجموعه Office از جمله Word , Powerpoint , Excell, Access و ذکر مثالهای کاربردی و تمرینات عملی در زمینه اتوماسیون اداری در تصویربردری

 • تعداد واحد:1.5 واحد نظری و 0.5 واحد عملی.

  هدف کلی درس: آشنائی دانشجویان با اصول کلی سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر و سیستم عامل Windows و نرم افزارهای مجموعه   Office شامل : Word , Powerpoint , Excel , اینترنت.

  رئوس مطالب:

  مبانی فناوری اطلاعات ، کاربرد کامپیوتر و مدیریت فایلها در ویندوز ، واژه پرداز Word ، صفحه گسترده ، ارائه نمایشی ، اطلاعات و ارتباطات(اینترنت).