الکتروکاردیوگرافی بخش قلب برای دانشجویان پزشکی
(الکتروکاردیوگرافی)

دانشجویان عزیز

امکان حاضر برای تدریس الکتروکاردیوگرام بصورت الکترونیکی در اختیار شما قرار میگیرد.

فعالیت های مورد انتظار شما:

1- استفاده از پاورپویینت ها و مطالب بارگذاری شده بعنوان مطالب درسی

2- شرکت در تالار گفتگو بصورت پاسخ به سوالات مطرح شده

3- طرح سوال های خود در تالار گفتگو

4- ارایه پاسخ به سوالات مطرح شده توسط سایر دانشجویان

5- بارگذاری فایل های الکتروکاردیوگرام جالب برای رویت سایر همکلاسی ها