آکنه روزاسه
(Rosace)

در این برنامه آموزشی شما با کمک معرفی یک مورد بیمار با علائم و نشانه‌های شایع آکنه روزاسه و نحوه برخورد تشخیصی و درمانی آن آشنا می‌شوید default.gif