کاربرد رایانه در پزشکی
(medstucom)

تعداد واحد:1.5 واحد نظری و 0.5 واحد عملی.

هدف کلی درس: آشنائی دانشجویان با اصول کلی سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر و سیستم عامل Windows و نرم افزارهای مجموعه   Office شامل : Word , Powerpoint , Excel , اینترنت.

رئوس مطالب:

مبانی فناوری اطلاعات ، کاربرد کامپیوتر و مدیریت فایلها در ویندوز ، واژه پرداز Word ، صفحه گسترده ، ارائه نمایشی ، اطلاعات و ارتباطات(اینترنت).